Likums, profesionālā ētika un konfidencialitāte ir mūsu stūrakmeņi.

 

LAD AKCEPTĒTAIS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ STRĀDĀJOŠU KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS.

Saskaņo, izstrādā un uzrauga projektus programmā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Cenas projekta izstrādei:

  • Pastāvīgiem klientiem no 1.5% līdz 2.5% no atbalsta summas;
  • Pārējiem klientiem no 5 līdz 3% no atbalsta summas.

Iespējami dažādi apmaksu termiņi (savstarpēja vienošanās).

 GRĀMATVEDĪBA

Uzņēmumiem ir iespēja noslēgt grāmatvedības ārpakalpojumu līgumu.

Pēc klienta izvēles AGFinance nodrošina uzņēmuma finanšu datu pilnīgu vai daļēju uzskaiti, finanšu un nodokļu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID), īpašniekiem un citām struktūrām (CSP, VK, LAD, kredītiestādes u.c.).

PĀRĒJIE PAKALPOJUMI

  • Dažādu fondu un organizāciju finansēto projektu izstrāde, administrēšana;
  • Lietvedība uzņēmumos;
  • Darba aizsardzība nelielos uzņēmumos;
  • Konsultācijas likumdošanā un grāmatvedībā.